Όροι χρήσης / Terms of use

OΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου www.papagaloi.eu  διατίθεται στους επισκέπτες / χρήστες αυστηρά για προσωπική χρήση και απαγορεύεται η χρήση ή η αναδημοσίευση, μέρους ή του συνόλου του, με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη άδεια των ιδιοκτητών της ιστοσελίδας. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου πού ισχύουν στην Ελλάδα.

Η χρήση του δικτυακού τόπου www.papagaloi.eu (εφεξής καλούμενου χάριν συντομίας ως «δικτυακού τόπου») υπόκεινται στους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση του δικτυακού τόπου, συνιστά τεκμήριο ότι ο επισκέπτης / χρήστης έχει αναγνώσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης. Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιοδήποτε όρου της παρούσας, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του δικτυακού τόπου.

 

Πνευματικά Δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του ιδιοκτήτη www.papagaloi.eu (εφεξής καλούμενου χάριν συντομίας ως «ιδιοκτήτη») και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.
Τα λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο ανήκουν στον ιδιοκτήτη και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στο δικτυακό τόπο, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική ιδιοκτησία.

 

Άδεια Χρήσης

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά του ιδιοκτήτη. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

#Επιτρέπεται ο διαμοιρασμός υλικού της σελίδας σε κοινωνικά δίκτυα, αυστηρά με τη χρήση των ειδικών κουμπιών διαμοιρασμού που υπάρχουν στα άρθρα της ιστοσελίδας. Η αναπαραγωγή υλικού του δικτυακού τόπου σε κοινωνικά δίκτυα χωρίς ενεργή παραπομπή στην ιστοσελίδα, θεωρείται παράνομη και από τα ίδια τα κοινωνικά δίκτυα και κατόπιν καταγγελίας του ενδιαφερομένου, ο χρήστης που παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα, μπορεί να διωχθεί ποινικά.

 

#Από όλους τους κανόνες περί πνευματικής ιδιοκτησίας του δικτυακού τόπου, εξαιρούνται οι τρίτες σελίδες που αναφέρονται ρητά και ξεκάθαρα στη δεξιά παράπλευρη στήλη της αρχικής σελίδας ως φιλικοί σύνδεσμοι (Σας προτείνουμε)

 

Δηλώσεις Αποποίησης και Περιορισμοί ευθύνης Διαδικτύου

Σε καμία όμως περίπτωση η ιστοσελίδα δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται κατά συνέπεια (ούτε καν από αμέλεια) για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη, από την χρήση του δικτυακού της τόπου. Το Περιεχόμενο και οι Υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουόμενων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας, τις οποίες όλες ρητά αρνείται η ιστοσελίδα. Σε καμία περίπτωση η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για οιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από χρήστες/επισκέπτες του δικτυακού της τόπου, ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του δικτυακού τόπου, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών / πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα / υπηρεσίες / πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Η ιστοσελίδα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου της, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του δικτυακού της τόπου ή των servers της θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα. Η ιστοσελίδα λαμβάνει όλα τα μέτρα για την προστασία των χρηστών της και χρησιμοποιεί λογισμικό ανοιχτού κώδικα που θεωρείται ασφαλές. Η ασφάλεια του όμως είναι αποκλειστική ευθύνη του διανομέα της καθώς και του server φιλοξενίας που μισθώνεται από την ιστοσελίδα και δεν ανήκει σε αυτή. Τυχόν προβλήματα ασφαλείας του λογισμικού ή του server δεν είναι ευθύνη της ιστοσελίδας.

 

Αποκλεισμός Προτροπών – Συμβουλών

Κανένα μέρος του παρεχομένου στους χρήστες / επισκέπτες Περιεχομένου του δικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράληψη, αλλά αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών κατόπιν αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση την δική τους βούληση, αποκλειομένης οιασδήποτε ευθύνης της ιστοσελίδας.

Η ιστοσελίδα δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners (εφεξής καλουμένων χάριν συντομίας ως «σύνδεσμοι»). Οι ανωτέρω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρων χρήσης.

Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από την ιστοσελίδα, η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

 

Περιεχόμενο που υποβάλλεται από τους χρήστες

H ιστοσελίδα δίνει στους χρήστες την επιλογή να δημοσιεύουν στο δικτυακό τόπο δικό τους περιεχόμενο με τη μορφή σχολίων κατόπιν έγκρισης.

Η ιστοσελίδα δεν έχει την υποχρέωση να ελέγχει το περιεχόμενο αυτό και να δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για λάθη, παραλείψεις, προσβλητικές εικόνες, χυδαία γλώσσα ή εικόνες, πορνογραφικό, απειλητικό ή δυσφημιστικό προς οποιονδήποτε υλικό στο περιεχόμενο που υποβάλλεται από τους χρήστες, σε κάθε περίπτωση όμως προσπαθεί να ελέγχει τα σχόλια πριν δημοσιευτούν και να αποτρέπει τυχόν τέτοια φαινόμενα.

Απαγορεύεται στους χρήστες να δημοσιεύουν στο δικτυακό τόπο υλικό παράνομο, απειλητικό, δυσφημιστικό, προσβλητικό, άσεμνο, σκανδαλώδες, εμπρηστικό, πορνογραφικό, προσβλητικό προς το θρησκευτικό συναίσθημα ή ο,τιδήποτε άλλο θα μπορούσε να θεωρηθεί εκτός νόμου, να εγείρει νομική υπευθυνότητα ή με άλλο τρόπο παραβιάζει το νόμο. Σε περίπτωση που περιεχόμενο όπως το παραπάνω υποπέσει στην αντίληψη της σελίδας, θα αφαιρεθεί  από το δυκτυακό τόπο, χωρίς ειδοποίηση.

Οι χρήστες αναγνωρίζουν στην ιστοσελίδα το δικαίωμα να ελέγχει και να εγκρίνει το υλικό που υποβάλλουν πριν τη δημοσίευσή του στο δικτυακό τόπο.Τα παραπάνω είναι στη διακριτική ευχέρεια του ορισμένου αρμόδιου διαχειριστή της ιστοσελίδας και οι αποφάσεις του δεν επιδέχονται αμφισβήτησης.

Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει ή να αρνηθεί τη δημοσίευση περιεχομένου που παραβιάζει δικαιώματα χρήσης, εμπορικά σήματα, εμπορικά συμβόλαια ή οποιοδήποτε άλλο πνευματικό δικαίωμα προσώπων ή νομικών προσώπων, καθώς επίσης και υλικό που παραβιάζει προσωπικά δεδομένα προσώπων. Για παράδειγμα, το Περιεχόμενο δε μπορεί να περιλαμβάνει: εμπορικά σήματα που ανήκουν σε τρίτες εταιρείες, υλικό που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ονόματα, μιμήσεις, φωνές ή άλλα χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε δημόσια πρόσωπα.

Κάθε χρήστης που δημοσιεύει περιεχόμενο αποδέχεται και δηλώνει πως: Το περιεχόμενο που επιθυμεί να δημοσιεύσει δεν περιλαμβάνει ή παραβιάζει κατατεθειμένα εμπορικά σήματα, λογότυπα ή υλικό προστατευμένο από πνευματικά δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και δεν προσβάλλει με τα σχόλια του ανθρώπους και ζώα.

Απαλλάσσει την ιστοσελίδα από οποιοδήποτε κόστος δικαιώματος εκμετάλλευσης, αμοιβή και οποιαδήποτε άλλο χρέος προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εξαιτίας της δημοσίευσης στο δικτυακό τόπο του περιεχομένου που έχει υποβάλει.

Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που υποβάλουν ή διανέμουν μέσω του δικτυακού τόπου καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Σε καμία περίπτωση η ιστοσελίδα ή οι συνεργάτες της δε μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους (για παράδειγμα, μεταξύ άλλων: άμεση έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, αστική ή ποινική) που προκύπτουν από ενέργειες των χρηστών του δικτυακού τόπου.

Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την σύνδεση σε συγκεκριμένες ip χρηστών εφόσον ο χρήστης δεν κάνει ορθή χρήση της σελίδας ή εντοπιστούν απόπειρες επιθέσεων στον server φιλοξενίας.

 

Δικαιώματα Xρήσης του Περιεχομένου χρηστών

Το περιεχόμενο που υποβάλλουν και δημοσιεύουν οι χρήστες παραμένει ιδιοκτησία τους. Παρόλα αυτά, για οποιοδήποτε περιεχόμενο υποβάλλουν οι χρήστες στο δικτυακό τόπο για δημοσίευση , αυτόματα παραχωρούν στην ιστοσελίδα την απεριόριστη, χωρίς αντίτιμο, άδεια για χρήση, διανομή, αναπαραγωγή, προσαρμογή, δημόσια προβολή και εκμετάλλευση του περιεχομένου οποτεδήποτε.

 

Μεταβατικές Διατάξεις

Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με την ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού τόπου. Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς θα είναι τα καθ’ ύλην ελληνικά δικαστήρια. Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να παραιτηθεί από την παρούσα διάταξη και να εφαρμόσει ή και να ερμηνεύσει τους παρόντες όρους σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας του χρήστη, καθώς και να υπαγάγει τις οποιεσδήποτε διαφορές ή/και στη δικαιοδοσία της χώρας του χρήστη.

 

Άλλοι όροι σχετικοί με το αντικείμενο της ιστοσελίδας:

 

Τα σχόλια των επισκεπτών δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μετά από έγκριση των διαχειριστών και εφόσον κινούνται στο πλαίσιο των κανόνων της σελίδας. Εφόσον τα σχόλια κριθούν εκτός κανόνων δεν θα δημοσιεύονται χωρίς περαιτέρω επεξηγήσεις και προειδοποιήσεις

 

Σχόλια που περιέχουν προσβολές, χαρακτηρισμούς, αγγελίες πώλησης ή ανταλλαγής δεν θα δημοσιεύονται. Η σελίδα αυτή είναι κατά της μη ελεγχόμενης εμπορικής διακίνησης ζωντανών ψυχών καθώς και κατά της ανταλλαγής τους ως αντικείμενα.

 

Σχόλια που αφορούν αναπαραγωγές δεν θα δημοσιεύονται εκτός εξαιρέσεων που αρμόδια θα κρίνει η διαχείριση της ιστοσελίδας.

 

Σχόλια που περιέχουν διαφημίσεις ή αναφορές σε εμπορικά προϊόντα άσχετα με παπαγάλους δεν θα δημοσιεύονται.

 

Σχόλια που επαναλαμβάνονται ή θεωρούνται spam δεν θα δημοσιεύονται

 

Όλα τα σχόλια θα πρέπει να γράφονται στα ελληνικά.